EU:s fiskepolitik och vetenskapliga rekommendationer

Skriftlig fråga 2018/19:289 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Nyligen publicerades en brittisk rapport om EU-ländernas fiske. Av rapporten framgår att fiskekvoterna kraftigt överskrider det som är hållbart, enligt de vetenskapliga råden. Dessutom framgår att Sverige är en av de medlemsstater som ägnar sig åt mest överfiske, sett till andel. I ton räknat är Sverige dock inte värst.

Rapportförfattarna slutsats är att det är långt kvar till EU-målet att få stopp på överfisket till 2020 och menar att det faktum att fiskekvotsförhandlingarna hålls bakom lyckta dörrar kan vara ett av hindren. Detta medför nämligen att det inte är känt vilka medlemsstater som trycker på för att ta hänsyn till rekommendationerna från det internationella havsforskningsrådet ICES. Rapportförfattarna efterlyser därför en ökad transparens i förhandlingarna (Ekot den 11 februari 2019).

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Är statsrådet och regeringen beredda att arbeta för att öka transparensen inom fiskekvotsförhandlingarna inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-20 Överlämnad: 2019-02-21 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga