Fiskeavtalet mellan EU och Marocko

Skriftlig fråga 2007/08:458

Berliner, Agneta (fp)

den 11 december

Fråga

2007/08:458 Fiskeavtalet mellan EU och Marocko

av Agneta Berliner (fp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

När Spanien drog sig ur Västsahara år 1975 ockuperades området av Marocko som i dag har kontroll över två tredjedelar av territoriet. Marocko accepterar inte FN:s plan för folkomröstning om självständighet.

Sverige stöder FN:s ansträngningar att lösa den långvariga konflikten om Västsahara och generalsekreterarens personliga sändebuds arbete för att bidra till en politisk lösning. Det västsahariska folkets rätt till självbestämmande liksom de mänskliga rättigheterna ska respekteras.

I EU:s jordbruks- och fiskeråd i maj 2006 röstade Sverige som ensam medlemsstat nej till ett förslag om fiskeavtal mellan EU och Marocko. Avtalet ger fiskare från EU-länder rätt att mot ekonomisk ersättning till Marocko ta upp fisk även i vatten som tillhör det ockuperade Västsahara. Sverige gjorde bedömningen att avtalet hade brister i folkrättsligt hänseende och att de västsahariska vattnen därmed inte borde ingå i avtalet. Oro fanns för att gränserna för Marockos territorialvatten skulle suddas ut genom fiskeavtalet och att Marocko skulle exploatera fiskeresurser som tillhör Västsahara utan att det västsahariska folket skulle gynnas av detta.

Hur Marocko hanterar fiskeavtalet handlar inte enbart om fiske utan i hög grad även om att markera att Sverige inte godkänner Marockos ockupationspolitik. Avtalet får inte tolkas som ett erkännande av Marockos överhöghet över Västsahara.

Avser jordbruksministern att begära en utvärdering av Marockos fiskeavtal med EU för att undersöka om fiske sker på västsahariska vatten och om västsaharierna i sådant fall får ersättning för detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)