Förbättrade processer för företagare

Skriftlig fråga 2017/18:753 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Näringsdepartementet lanserade 2016 en strategi för nyindustrialisering, där digitalisering är ett av fyra ben. En målsättning med strategin är att företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och utnyttja digitaliseringens möjligheter.

På en fråga i riksdagen i maj 2016 svarade närings- och innovationsministern Damberg (S) bland annat följande angående digitalisering:

Förenklingsarbetet inriktas framöver mot digitalisering. När digitaliseringen används med tydligt förenklingsfokus hamnar tillämpningen av reglerna i förgrunden. Med digitala processer som anpassas utifrån företagens förutsättningar och behov blir det möjligt att få överblick och kontroll över de krav som myndigheter ställer på dem.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har inlett ett samarbete för att med hjälp av nya nationella digitala lösningar främja ett enklare restaurang-företagande. – – – Ytterligare ett exempel på förenklingsåtgärder är att Tillväxtverket i sitt regleringsbrev för 2016 har fått i uppdrag att analysera möjligheterna att digitalisera merparten av de fakturor och kvitton som lämnas till konsumenter, företag och organisationer.

I dag sker tyvärr fortfarande dubbelarbetet när det gäller hanteringen av papperskvitton. Trots att det i dag finns digitala systemlösningar där medarbetare enkelt kan göra sina reseräkningar digitalt genom att scanna eller fota av det kvitto som ersättningen berör så måste ändå papperskvitto lämnas in. Förutom merarbete så krävs det av företagen lagringsutrymme för att arkivera kvittona.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta administration för att bland annat se till att det så snart som möjligt blir norm med digitala kvitton i stället för papperskvitton och att lagstiftningen harmoniserar med densamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-08 Överlämnad: 2018-02-09 Anmäld: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-21 Sista svarsdatum: 2018-02-21
Svar på skriftlig fråga