Forskningsanslag till Vetenskapsrådet

Skriftlig fråga 2018/19:288 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

När riksdagen beslutade om den senaste forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft i april 2017 innebar det bland annat att forskningsfinansiären Vetenskapsrådet (VR) fick i uppdrag att bland annat bygga upp och driva några tioåriga nationella forskningsprogram. Likaså aviserades vilka medel VR skulle tilldelas de påföljande åren.
Riksdagen har varit överens om vikten av långsiktiga villkor för forskning. Därför var det förvånande att regeringen i sin övergångsbudget utelämnade de beslutade tillskott som VR hade att påräkna. I den M-KD-budget som sedermera vann majoritet i riksdagen tillfördes emellertid den aviserade ökningen av forskningsmedel. Nu är det viktigt att få veta om regeringen kommer att acceptera den återbördade forskningssatsning som M-KD-budgeten innebar för VR.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Kommer de forskningsmedel som anslogs till VR i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten att påverkas negativt i vårändringsbudgeten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-20 Överlämnad: 2019-02-21 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga