Forskningsmedel till universiteten

Skriftlig fråga 2008/09:1209 av Rahm, Lage (mp)

Rahm, Lage (mp)

den 7 september

Fråga

2008/09:1209 Forskningsmedel till universiteten

av Lage Rahm (mp)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Enligt nya beräkningar vill regeringen – i utgångsläget – öka resurstilldelningen (anslagen och strategiska satsningar) till de äldre universiteten med i genomsnitt 14 procent under 2010, medan de nya universiteten bara får 2 procents ökning.

Denna skeva fördelning riskerar dock att bli ännu mer skev eftersom regeringen också vill att 10 procent av resurstilldelningen ska ske utifrån kriterier om publiceringar och citeringar (5 procent) respektive grad av externfinansiering (5 procent).

Vetenskapsrådet är kritiskt till förslaget om resursfördelning utifrån publiceringar och citeringar eftersom det har en rad brister. Systemet riskerar dessutom att missgynna de nya universiteten då det är en lång ledtid mellan forskning och genomslag.

I riksdagsdebatten om forskningspropositionen den 28 januari 2009 slog Yvonne Andersson, kd, fast att vi i alliansen vill inte att något lärosäte ska få mindre pengar. Vi har satt ribban. Ingen får mindre pengar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att garantera att inget universitet kommer att få lägre forskningsanslag från regeringen under 2010 än under 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-07 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-16 Svar anmält: 2009-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-16)