Försvarsministerns åtgärder med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen

Skriftlig fråga 2016/17:1740 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt uppgifter i media har redan 2015 inkommit varningar för att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med hemliga uppgifter, bland annat kvalificerade skyddsidentiteter. Generaldirektören har tilldömts dagsböter och har sedan fått sluta i januari 2017. Än så länge ser vi bara konturerna av den skada som kan ha tillfogats Sverige och vår säkerhet. En anställd på Transportstyrelsen har beskrivit det som att dessa tekniker "fick nycklarna till Kungariket". Det som fanns på Transportstyrelsens servrar hade man tillgång till och kunde därmed handskas med och kopiera samt sprida. Utöver kvalificerade skyddsidentiteter har det också handlat om informationer som rör exempelvis bepansrade fordon samt bärigheten på vägar och broar – uppgifter som kan få allvarliga och rent av förödande konsekvenser i fel händer.

 

Vad har försvarsministern vidtagit för åtgärder sedan han fått kännedom om att icke-säkerhetsklassade personer i andra länder haft tillgång till Transportstyrelsens lagrade uppgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-07-17 Överlämnad: 2017-07-17 Sista svarsdatum: 2017-07-31 Svarsdatum: 2017-08-18 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga