Försvarsministerns information med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen

Skriftlig fråga 2016/17:1739 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt uppgifter i media har redan 2015 inkommit varningar för att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med hemliga uppgifter, bland annat kvalificerade skyddsidentiteter. Generaldirektören har tilldömts dagsböter och har sedan fått sluta i januari 2017. Än så länge ser vi bara konturerna av den skada som kan ha tillfogats Sverige och vår säkerhet. En anställd på Transportstyrelsen har beskrivit det som att dessa tekniker "fick nycklarna till Kungariket". Det som fanns på Transportstyrelsens servrar hade man tillgång till och kunde därmed handskas med och kopiera samt sprida. Trots allvaret i det som skett och den mediala uppmärksamhet detta väckt har inga kontakter ännu tagits med oppositionen och företrädare för de mer än 50 procent av platserna i Sveriges riksdag som regeringen inte kontrollerar. Det finns anledning att ta detta på största allvar: Utöver kvalificerade skyddsidentiteter har det också handlat om informationer som rör exempelvis bepansrade fordon samt bärigheten på vägar och broar – uppgifter som kan få rent av förödande konsekvenser i fel händer.

 

Vilka åtgärder har försvarsministern vidtagit för att informera företrädare för oppositionen om det som skett vid Transportstyrelsen och dess möjliga konsekvenser för Försvarsmakten och svensk säkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inte besvarad: 1899-01-01 Överlämnad: 2017-07-17 Inlämnad: 2017-07-17 Sista svarsdatum: 2017-07-31 Svarsdatum: 2017-08-18 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga