Framtiden inom den digitala marknaden

Skriftlig fråga 2017/18:483 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den digitala marknaden växer hela tiden och allt fler svenskar har börjat handla regelbundet på internet och använda sig av digitala tjänster i stället för fysiska butiker och metoder. Nya marknader öppnar sig via nätet, och konkurrensen från länder som ligger långt bort fysiskt är plötsligt påtaglig. I dag beställs mycket via nätet från länder som Kina och USA, ibland utan att kunden är medveten om företagens hemvist. 

Med denna utveckling är det även viktigt att säkerställa att konsumenten kan känna sig trygg med handel via nätet även om det sker med länder som har helt andra konsumentregler än Sverige.

Regeringen har en viktig roll att spela när det gäller att få den internationella handeln att fungera för privatpersoner och att informera konsumenterna om vilka risker som finns. Det finns mycket att vinna på att skapa en välfungerande marknad med andra länder via nätet och här finns behov av åtgärder, framför allt gentemot länder utanför EU.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Hur avser statsrådet och regeringen att säkerställa att Sverige blir ett ledande land inom konsumenträttigheter och säkerhet på den digitala marknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-12-14 Överlämnad: 2017-12-15 Anmäld: 2017-12-18 Sista svarsdatum: 2017-12-29 Svarsdatum: 2018-01-10
Svar på skriftlig fråga