Gammeluniversiteten, nyuniversiteten och högskolorna

Skriftlig fråga 2008/09:1135 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 12 augusti

Fråga

2008/09:1135 Gammeluniversiteten, nyuniversiteten och högskolorna

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Gammeluniversiteten har i likhet med gammelmedierna många fördelar, i gammeluniversitetens fall en lång historia varigenom forskning och forskningskontakter byggts upp. Det finns rika förråd av erfarenheter och minnen av hur olika företeelser, situationer och förändringar kan hanteras.

Nackdelen finns i trögheten och i just de ibland alltför väletablerade fårorna. Ett universitet är också en maktstruktur i vilken det pågår en ständig kamp om resurser och meritering mellan olika intressegrupper och individer. I gammeluniversiteten har även denna maktkamp en etablerad och välkänd regi.

Avslutningsvis hade gammeluniversiteten en alltför snäv regional och social inriktning på sin rekrytering av studerande och forskarstuderande. Etableringen av de fyra nya universiteten och möjligheten även för högskolorna att bedriva forskning har vitaliserat den svenska universitetsmiljön. Konkurrensen har ökat och nya forskarmiljöer uppstår. Framväxten av nätuniversiteten bidrar också till större flexibilitet. Den studerande behöver inte längre bo på en viss ort för att ta del av akademisk utbildning och forskning.

Det är nu viktigt att nyuniversiteten och högskolorna får goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Just nu strömmar studenterna till, nyuniversiteten och högskolorna kan erbjuda både högkvalitativa studiemiljöer och bostäder. Det har aviserats en satsning på 10 000 nya utbildningsplatser vid landets lärosäten. Med anledning av detta samt den stora ökningen av antalet studenter har Örebro universitet ansökt om 500 nya utbildningsplatser per år i tre år, 2010–2012.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta i fråga om fördelning av nya högskoleplatser för att främja nyuniversiteten och högskolorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-12 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-26 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-26)