Information om rökfria utomhusmiljöer

Skriftlig fråga 2018/19:582 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 1 juli 2019 ska det bli rökfritt på uteserveringar och andra allmänna platser utomhus genom den tobakslag riksdagen antog i december 2018 (2018:2088). En viktig faktor för lyckat genomförande är att allmänheten får information om den nya lagen. Erfarenheten från 2005, då inomhusserveringar blev rökfria, är mycket positiv. Efter ett mer än årslångt informationsarbete blev genomförandet en stor framgång – efter bara en vecka noterades en efterlevnad på över 90 procent. Exempel på bristfälligt informationsarbete är däremot införandet av såväl rökfria skolgårdar som åldersgräns för inköp av tobak. Efter mer än 20 år efter lagarnas införande efterlevs de fortfarande inte.

Folkhälsomyndigheten, som har ansvar för tobaksfrågorna, anger att det inte finns medel för information om den nya lagen om vissa rökfria utomhusmiljöer därför att beslut om lagen kom först i december 2018 och att de medel som finns i ANDT-strategin för 2019  redan var intecknade för andra aktiviteter. 

Informationsinsatser måste alltid vara en väsentlig del av införande av nya lagar. Saknas kunskap hos allmänheten om vad som kommer att gälla och varför riskerar den aktuella lagstiftningen att inte få den efterlevnad som behövs.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Kommer ministern och regeringen att vidta åtgärder för att allmänheten ska tillförsäkras kunskap om och förståelse för den nya lagstiftningen om rökfria utomhusmiljöer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-25 Överlämnad: 2019-04-26 Anmäld: 2019-04-30 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Svar på skriftlig fråga