Initiativ efter utredning av internationella adoptioner

Skriftlig fråga 2018/19:578 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under 70- och 80-talen adopterades många barn till Sverige från andra länder. För några år sedan kom det fram att alla adoptioner inte skett på ett korrekt sätt. Föräldrarna i de adopterande länderna var inte alltid medvetna om att deras barn adopterades till en annan familj.

Sedan en tid tillbaka pågår en stor utredning i Chile för att fastställa om det pågick några oegentligheter i samband med adoptioner därifrån till bland annat Sverige. Med anledning av att denna utredning har påbörjats är det i dag vuxna män och kvinnor som blev adopterade som undrar hur det egentligen gick till runt deras egen adoption. Om just de var barn som inte var tänkta att adopteras bort. För dessa personer är det en svår situation. Att veta sina rötter är för många människor viktigt, och i dessa fall kan det bli ännu viktigare.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka initiativ kommer ministern och regeringen att ta efter att utredningen är genomförd i Chile för att de som bor i Sverige ska få klarhet i vad som hänt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Svar på skriftlig fråga