Inrikesministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen

Skriftlig fråga 2016/17:1738 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt uppgifter i media har redan 2015 inkommit varningar för att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med hemliga uppgifter, bland annat kvalificerade skyddsidentiteter. Generaldirektören har tilldömts dagsböter och har sedan fått sluta i januari 2017. Säkerhetspolisen har genomfört en förundersökning. Än så länge ser vi bara konturerna av den skada som kan ha tillfogats Sverige och vår säkerhet.. En anställd på Transportstyrelsen har beskrivit det som att dessa tekniker "fick nycklarna till Kungariket". Det som fanns på Transportstyrelsens servrar hade man tillgång till och kunde därmed handskas med och kopiera samt sprida. Säpo är en myndighet under Anders Ygemans ansvarsområde som inrikesminister och det finns skäl att anta att han har informerats.

 

Vilka åtgärder har inrikesministern vidtagit sedan han fått kännedom om att icke-säkerhetsklassade personer i andra länder haft tillgång till Transportstyrelsens lagrade uppgifter?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2017-07-17 Inlämnad: 2017-07-17 Sista svarsdatum: 2017-07-31 Inte besvarad: 2017-08-18 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga