Kontanter som betalningsmedel hos statliga myndigheter

Skriftlig fråga 2018/19:429 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Sverige blir alltmer kontantfritt. Denna utveckling har gått snabbt. Kontanter är dock fortfarande ett betalningsmedel som används och som staten i sina myndigheter borde acceptera, inte minst för att det är demokratiskt rimligt då riksdagen inte har fattat beslut om att avskaffa kontanter som betalningsmedel. Trots det finns det statliga myndigheter, till exempel Nationalmuseum, som nekar kontanter som betalningsmedel i sina verksamheter.

Jag vill därför fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att statliga myndigheter ska ta emot kontanter som betalningsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Överlämnad: 2019-03-20 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga