Kriminaliseringen av terrorfinansiering

Skriftlig fråga 2018/19:433 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I den norska tidningen Aftenposten kan man läsa om de stora skillnaderna mellan hur Islamiska statens anhängare bemöts i Norge jämfört med hur det är i Sverige. I Norge får samtliga IS-anhängare (även kvinnor) som återvänt till landet från det så kallade kalifatet räkna med att bära straffansvar. I Sverige behöver tvärtom ingen av återvändarna räkna med straffansvar.

Skälen till att det ligger till på detta vis är många, men det kanske främsta är att Sverige har EU:s svagaste terrorlagstiftning. Efter att regeringen i många år negligerat alla de rapporter och motioner som önskat få en förändring ser vi nu dock att lagstiftningen kommer att skärpas en aning, vilket givetvis är varmt välkommet. Ett problem kvarstår dock: Omkring 150 IS-terrorister som återvänt går fortfarande fria, och även individer som framöver kommer att återvända lär inte omfattas av lagskärpningarna.

Sedan 2015 finns lyckligtvis en lagstiftning som kriminaliserar terrorfinansiering och terrorrekrytering. Detta borde, hårdraget, också innebära att samtliga som varit en del av terrorsekten också kan dömas genom den befintliga lagstiftningen, då deras deltagande varit avgörande för att terrorväldet har kunnat existera och expandera. Samtliga har likaså vetat exakt vilken typ av terrorrörelse de anslutit sig till.

Mot bakgrund av detta, och mot bakgrund av att regeringen tycks vara ovillig att likt hanteringen av nazister efter andra världskriget införa en retroaktiv lagstiftning, önskas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svara på följande fråga:

 

Tänker ministern ta några initiativ med anledning av det som har framförts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Överlämnad: 2019-03-20 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga