Kristna folkgrupper i Irak

Skriftlig fråga 2013/14:731 av Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Inbördeskriget i Syrien har börjat att sprida sig till angränsande länder och den islamistiska terrororganisationen Isis (Islamiska staten i Irak och Syrien) har invaderat flera städer i Irak. Tusentals människor har dödats och flera hundra tusen irakier har flytt. Över 35 000 kristna invånare (kaldéer, syrianer och assyrier) har tvingats att fly från Mosul till säkra området i norra Irak till den kurdiska regionen i Erbil, Dahuk och Ankawa. Gränsen mellan Syrien och Irak och flertal stora städer i Irak kontrolleras nu helt av Isis, det pågår maktkamp mellan shia och sunnimuslimer i landet och Irak står på randen till sekteristiskt inbördeskrig.

Isis gav kristna invånarna i staden Mosul ultimatum till lördagen den 19 juli att konvertera till islam och betala särskilda skatter eller dö. Över 35 000 kristna invånare har flytt till kurdiska regionen och styret i Erbil gör sitt bästa med att hjälpa flyktingarna med humanitära behovet.

De flyende är i behov av humanitärt stöd och den kurdiska regeringen behöver internationellt hjälp för att tillgodose det humanitära behovet.

Den kaldeiska patriarken Louis Sako har bett Vatikanen och europeiska unionen om hjälp och skydd för kristna i Irak. EU och FN har ett stort ansvar att skydda landets ursprungsbefolkning från utrotning. Ett förslag som dryftats i debatten är att i FN-regi upprätta ett skyddat område för kristna i Irak.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

På vilket sätt kommer Sverige att genom EU och FN bidra till att säkerställa frihet och säkerhet för de kristna i Irak och vad anser utrikesministern om förslaget att under FN-regi upprätta ett skyddat område för de kristna i Irak?
Robert Halef (KD)

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-07-23 Överlämnad: 2014-07-24 Sista svarsdatum: 2014-08-07 Besvarad: 2014-08-22
Svar på skriftlig fråga