Läget i Östersjön

Skriftlig fråga 2016/17:1068 av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I en intervju i Österbottens Tidning den 17 mars påstod utrikesministern att läget i Östersjön har lugnat ner sig.

Både statsministern och utrikesministern har vid flera tillfällen talat om att förbättra relationen med Ryssland, och strategin är att ha ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på relationen. Det är naturligtvis eftertraktansvärt med goda relationer till länder i Sveriges närhet men förutsättningarna att uppnå avspänning i relationerna till Ryssland är små så länge landet inte respekterar andra länders territoriella integritet och deras rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska vägval.

Det är sant att det under de senaste månaderna inte har förekommit några kränkningar av svenskt luftrum och vatten men det betyder inte som utrikesministern påstår att spänningarna har lättat. Enligt Säkerhetspolisen bedriver Ryssland dels en betydande underrättelseverksamhet i Sverige, dels vad Säkerhetspolisen betecknar som krigsförberedande åtgärder. I skenet av det kan utrikesministerns uttalade uppfattas som ett tecken på att dessa kränkningar accepteras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad menar utrikesministern med att läget i Östersjön har lugnat ner sig och hur ser utrikesministern på den underrättelseverksamhet som Ryssland bedriver i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-17 Överlämnad: 2017-03-19 Anmäld: 2017-03-21 Sista svarsdatum: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-04
Svar på skriftlig fråga