Mapuchefolket i Chile

Skriftlig fråga 2009/10:994 av Kakabaveh, Amineh (v)

Kakabaveh, Amineh (v)

den 18 augusti

Fråga

2009/10:994 Mapuchefolket i Chile

av Amineh Kakabaveh (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Mapuchefolket i Chile led svårt under Pinochetdiktaturen. Med stor hänsynslöshet konfiskerades stora landområden som av tradition tillhör mapuchefolket. Med diktaturens försvinnande fanns det förväntningar på att konfiskeringarna och förföljelserna av mapuchefolket skulle upphöra. Så har dock inte skett. Den chilenska staten har sålt ut områden till privata intressenter. Försäljningen berör två miljoner människor. Mapuchefolket har organiserat motstånd mot försäljningen av deras områden. 32 aktivister i motståndet mot den chilenska statens försäljning har anklagats för terrorism och väntar på att dömas i enlighet med Pinchetdiktaturens antiterrorlagar, där praktiskt taget varje form av opposition mot sittande regering kan betraktas som terrorism. Den chilenska statens beslut och agerande kränker mapuchefolkets rättigheter och strider mot ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter.

Min fråga till utrikesministern lyder:

Avser utrikesministern att agera för att den chilenska regeringen ska följa ILO:s konvention och förhindra att mapuchefolkets rättigheter kränks?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-18 Besvarad: 2010-08-25 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-25)