Migrationsverkets skulder till kommunerna

Skriftlig fråga 2017/18:480 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I Göteborg befinner sig i dag, enligt Migrationsverkets statistik, över 1 600 ensamkommande barn och ungdomar, varav drygt hälften bor i så kallade familjehem. I flyktingkrisens spår 2015–2016 har Sverige och Göteborg tagit ett oerhört stort ansvar för att hjälpa människor på flykt, och i början av 2016 tecknades ett avtal mellan Göteborgs stad och Migrationsverket om att staden skulle ha beredskap för att ta emot minst 900 ensamkommande ungdomar, utöver de åtaganden som redan gjorts.

I takt med att antalet ungdomar som har anlänt successivt har stigit har också kostnaderna ökat. Det är kostnader som Göteborgs stad hittills har stått för i väntan på ersättning från Migrationsverket. I dagsläget är Migrationsverkets skuld till Göteborgs stad närmare en och en halv miljard kronor – statsbidragsfordringar som det ännu inte har beslutats om.

Regeringen har tidigare aviserat att man har avsatt resurser för att täcka kommunernas kostnader och reglera Migrationsverkets skulder, bland annat till Göteborgs stad. Man har även meddelat att detta skulle klaras av före årsskiftet. Nu verkar detta inte bli verklighet, vilket är olyckligt. Vissa kommuner har i dagsläget legat ute med pengar sedan 2015, alltså i snart tre års tid.

Därför vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Hur ska statsrådet säkerställa att Göteborgs stad får sin ersättning för mottagningskostnaderna före årsskiftet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-14 Överlämnad: 2017-12-14 Anmäld: 2017-12-15 Svarsdatum: 2017-12-28 Sista svarsdatum: 2017-12-28
Svar på skriftlig fråga