Nordisk forskning inom välfärd för unga

Skriftlig fråga 2016/17:1060

Cassandra Sundin (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Under åren 2014 och 2015 genomförde Nordlandsforskning studier på Island, på Färöarna och i Norge rörande unga som befinner sig i sårbara livssituationer inom exempelvis arbetsliv, psykisk hälsa och utbildning. Rapporten Når noen må ta regien beskriver ungas olika situationer så som de själva berättar samt hur myndigheter och tjänsteutövare inom välfärdssektorn beskriver utmaningar, insatser och åtgärder. 

Min fråga till utrikesministern är därför:

 

Avser ministern och regeringen att ta initiativ till att dessa, eller liknande, studier även genomförs i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-02 Överlämnad: 2017-03-16 Anmäld: 2017-03-17 Sista svarsdatum: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-28
Svar på skriftlig fråga