Obligatoriska samtal

Skriftlig fråga 2018/19:417 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2014 tillsattes en utredning för att utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Betänkandet lämnades över till regeringen i februari 2017. I utredningen konstateras det att antalet vårdnadstvister har ökat de senaste åren. Några av skälen som anges är att fokus ligger på oförmåga att samarbeta i stället för på förmågan att göra detsamma. Utredaren presenterar olika förslag för att öka samarbetet och förbättra för barnet när föräldrarna hamnar i konflikt med varandra, men det har inte kommit några förslag till riksdagen från regeringen.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Ämnar ministern och regeringen vidta åtgärder med anledning av utredningens förslag om obligatoriska samtal före rätt att väcka talan i domstol, och när ska de i så fall vidtas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-15 Överlämnad: 2019-03-18 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga