Offentligt belöningssystem

Skriftlig fråga 2018/19:184 av Mikael Strandman (SD)

Mikael Strandman (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 30 maj 2018 beslutade riksdagen på förslag av konstitutionsutskottet om ett tillkännagagivande till regeringen om en översyn av det offentliga belöningssystemet (bet. 2017/18:KU28, rskr. 2017/18:337). Tillkännagivandet omfattar frågor om det offentliga belöningssystemet, allmänna flaggdagar och anslaget till hovet. Under månadsskiftet januari/februari är ännu ingen sådan kommitté aviserad.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När i tid avser ministern och regeringen att efterkomma konstitutionsutskottets tillkännagivande och tillsätta en sådan kommitté

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-11 Överlämnad: 2019-02-12 Anmäld: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-20