Offren för striderna mellan Farcgerillan och paramilitären i Colombia

Skriftlig fråga 2006/07:1630 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 7 september

Fråga

2006/07:1630 Offren för striderna mellan Farcgerillan och paramilitären i Colombia

av Hans Linde (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sedan årtionden har det pågått ett så kallat lågintensivt krig i Colombia mellan regeringen och Farcgerillan. Farcgerillan har vid olika tillfällen tillfångatagit eller kidnappat regeringssoldater samt politiker på olika nivåer i samhället. Samtidigt gör sig paramilitära styrkor men även regeringssoldater skyldiga till omfattande brott mot mänskliga rättigheter riktade mot fackliga och politiska ledare och journalister. I en sammandrabbning mellan gerillan och paramilitära styrkor i juni i år dödades elva av gerillans fångar. De dödas släktingar vill att de dödas kroppar utlämnas. Farcgerillan kräver dock att detta ska ske under Röda Korsets överinseende och att Röda Korset övervakar obduktionen av de döda. Röda Korset har förklarat sig villigt att åta sig denna uppgift. De dödas anhöriga har av president Uribe begärt att de dödas kroppar ska överlämnas under Röda Korsets överinseende. Presidenten vägrar dock att gå med gerillans krav på en oberoende obduktion under Röda Korsets regi. Presidenten, som tidigare förklarat att han inte kan se någon annan lösning på konflikten Colombia än en militär seger över gerillan, vägrar att gå med på de anhörigas begäran. Han vägrar varje form av dialog med gerillan. Resultatet av en sådan hantering av frågan blir att man aldrig får veta hur sammandrabbningen i juni gick till och att offrens anhöriga utsätts för en inhuman behandling.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser ministern att för Sveriges del och som EU-medlem verka för att de som blev offer för striderna mellan Farcgerillan och paramilitären i juni 2007 överlämnas till Röda Korset, så att deras död kan utredas och de dödas anhöriga kan få en human behandling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-07 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-18 Svar anmält: 2007-09-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-18)