Ordningsvakter med kopplingar till nazistiska organisationer

Skriftlig fråga 2018/19:424 av Linda Westerlund Snecker (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

På grund av den ökade otryggheten har många kommuner, landsting och köpcentrum upphandlat ett flertal ordningsvakter och väktare som ska se till att allmänheten kan vistas tryggt på de bevakade platserna. Säkerhetsbranschen omsätter 57 miljarder kronor per år, och stora delar betalas av gemensamma skattemedel. Dessvärre har den upplevda tryggheten inte ökat.

Expressen har avslöjat att 170 personer som arbetar som ordningsvakter har stark koppling till olika nazistiska organisationer. Att tillhöra en extremistisk miljö med åsikter som syftar till att förgöra den demokrati som vi alla lever i och samtidigt arbeta som ordningsvakt är helt oacceptabelt. Vänsterpartiet har tidigare väckt frågan om rättsväsendets rasprofilering och om ordningsvakters korta utbildning. Som om inte detta vore nog problematiskt visar det sig nu också att vissa personer i säkerhetsbranschen har en koppling till nazistiska organisationer. Det är uppenbart att det måste ske stora förändringar av säkerhetsbranschen. Det krävs alltifrån garantier för att de personer som anställs står upp för alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och likabehandling till att ordningsvakternas regelverk uppdateras.

Om säkerhetsbranschen inte kan ta ansvar för att upprätthålla ett förtroende för branschen hos allmänheten bör staten överväga att ta över ansvaret för ordningsvakterna. Ett förstatligande av trygghetstjänster ger helt andra verktyg för att kontrollera och effektivisera trygghetsupplevelsen.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att ett betydande antal ordningsvakter visat sig ha kopplingar till nazistiska organisationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Överlämnad: 2019-03-20 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga