Övningskörning under studier

Skriftlig fråga 2016/17:1063

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Åkeribranschen har för närvarande ett stort behov av nya förare. En viktig kanal för att kunna rekrytera framtida förare är gymnasieskolans fordonsprogram. Dessa elever har för närvarande möjlighet att få ett digitalt förarkort under utbildningstiden. Det är ett kort som används för att kunna logga in i fordons färdskrivare men som framför allt ger möjlighet att kunna övningsköra då eleverna praktiserar ute på företag. Enligt uppgift vill Transportstyrelsen nu stoppa denna möjlighet. Det väntas sänka kvaliteten på utbildningarna och dessvärre även elevernas anställbarhet. Enligt utbildningsanordnarna finns inte någon historik som tyder på att elevernas övningskörning under utbildningstiden skulle kunna utgöra en trafikfara. Transportstyrelsens förslag känns därför som ett onödigt och försvårande hinder för den framtida tillgången på kvalitativa förare.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anna Ekström:

 

På vilket sätt ämnar statsrådet se till att kvaliteten och kompetensen hos fordonsprogrammets elever inte försämras om Transportstyrelsens förslag att dra in det digitala förarkortet blir verklighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-16 Överlämnad: 2017-03-17 Anmäld: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-29 Sista svarsdatum: 2017-03-29
Svar på skriftlig fråga