Politiska samtal på jobbet i statliga bolag

Skriftlig fråga 2017/18:1494 av Ali Esbati (V)

Ali Esbati (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I februari aviserade LO att man planerar att genomföra 500 000 politiska samtal med medlemmar och icke-anslutna inför valet. Samtalen ska ske via telefon och på arbetsplatser runt om i landet. I samband med detta gick Svenskt Näringsliv ut med en uppmaning till sina 60 000 medlemsföretag att hindra dessa samtal och säga nej till politik på jobbet.

Svenskt Näringslivs agerande är en aggressiv handling mot facket i allmänhet och yttrandefriheten i synnerhet. Den indikerar ett föraktfullt förhållningssätt såväl mot landets arbetstagare som mot de demokratiska processerna, vilka har samtal och organiserad opinionsbildning som viktiga förutsättningar.

Ett antal av Svenskt Näringslivs medlemsföretag är helt eller delvis ägda av staten. Arbetsgivarorganisationens uppmaning till medlemsföretagen om att säga nej till politik på jobbet riskerar därmed även att drabba anställda i bolag som staten äger och regeringen ansvarar för.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att anställda i bolag som är statliga, eller där staten har ett betydande ägarinflytande, ska ha möjlighet att delta i de politiska samtal som LO har aviserat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-14 Överlämnad: 2018-06-15 Anmäld: 2018-06-18 Svarsdatum: 2018-06-27 Sista svarsdatum: 2018-06-27
Svar på skriftlig fråga