Problem vid inlämning av deklarationer till Skatteverket

Skriftlig fråga 2017/18:1307 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Under årets inlämning av självdeklarationer har det tyvärr förekommit flera exempel på ineffektivitet och bristande service.

2018 var det första året som brevinkasten var stängda för deklaranterna. I efterhand har Skatteverket själva sagt att de borde ha varit tydligare med att informera om att det inte längre var möjligt att lämna in deklarationer via brevinkast. Den som ville lämna in en pappersdeklaration manuellt hänvisades till något av de servicekontor som finns, och uppmanades att göra det under kontorstid. Detta har lett till kaos, köer och till och med inneburit att människor pressat in sina blanketter under och mellan dörrspringor till Skatteverkets olika kontor. Frustrationen bland deklaranterna har varit stor, och många har framfört kritik mot Skatteverkets hantering av situationen. Den som har framfört kritik har till viss del mötts av bristande förståelse från myndigheten som hänvisat till elektroniska tjänster, och menat att deklaranterna inte ska vara ute i sista minuten. Detta har vi också kunnat se i tv-intervjuer med anställda på Skatteverket. Givetvis kan man tycka att deklaranterna har fått tillräckligt med tid på sig och inte borde deklarera i sista minuten, men faktum är att de ska ha den möjligheten. Bristen på kommunikation mellan Skatteverket och deklaranterna är dock tydlig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser regeringen och ministern att vidta för att tillsammans med Skatteverket tillgodose medborgarnas behov av effektiv service och ge dem möjlighet att på ett smidigt sätt kunna lämna in pappersdeklarationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-16 Överlämnad: 2018-05-16 Anmäld: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga