Rekryteringen av MSB:s nye generaldirektör

Skriftlig fråga 2017/18:691 av Andreas Carlson (KD)

Andreas Carlson (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Oväntat och av okänd anledning blev det den 31 januari känt att Dan Eliasson lämnar posten som rikspolischef och i stället blir generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Att Eliasson fick lämna Polismyndigheten är inte konstigt, då hans tid som ansvarig har kantats av kritik, skandaler, lagbrott och ett misslyckande med polisens kärnuppgift: att värna tryggheten på gator och torg.

MSB har ett mycket viktigt uppdrag i det nya totalförsvaret som kommits överens om i Försvarsberedningen. Regeringen slår sig för bröstet angående detta, hur de nu tar det civila försvaret på stort allvar.

För anställning och rekrytering i staten ska myndigheter enligt lag bedöma de sökandes förtjänst och skicklighet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur har rekryteringen av Dan Eliasson till generaldirektör för MSB gått till?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-31 Överlämnad: 2018-02-01 Anmäld: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-07 Sista svarsdatum: 2018-02-07
Svar på skriftlig fråga