Ridning som rehabilitering

Skriftlig fråga 2017/18:22 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Mer och mer forskning pekar på positiva resultat av ridning när det gäller rehabilitering efter exempelvis en stroke, då ridning ger bra träning av balansen och innebär att många olika muskler i kroppen används.

 

I dag, när många är sjukskriva på grund av psykisk ohälsa, har motionsridning visat sig ha en rehabiliterande effekt, och den har även en positiv inverkan i förebyggande syfte. Det finns forskning som visar att ridning och kontakten med hästar är avstressande, vilket är positivt i dessa tider, då allt fler lider av just stress och utbrändhet i samhället. Vid fysisk kontakt med hästar och andra djur frigörs nämligen oxytocin i kroppen, vilket har en lugnande och ångestdämpande effekt på människan.

 

Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att förebygga stress. Men fortfarande ingår motionsridning exempelvis inte i friskvårdsbidraget, trots uttalande från regeringen att man ska bereda frågan under mandatperioden och trots många debatter angående detta.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll.

 

Vilka åtgärder vidtar socialministern inom sitt ansvarsområde för att motionsridning i större utsträckning ska kunna fungera som en förebyggande och rehabiliterande insats för bättre folkhälsa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-19 Överlämnad: 2017-09-20 Anmäld: 2017-09-21 Svarsdatum: 2017-09-27 Sista svarsdatum: 2017-09-27
Svar på skriftlig fråga