Sexualbrott på festivaler

Skriftlig fråga 2017/18:1331 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste somrarna har mediala rapporter om sexualbrott på festivaler gjort gällande att problemet är omfattande. Unga kvinnor har utsatts för övergrepp i stora folkmassor, inte sällan av män i grupp. Nu närmar vi oss återigen festivalsäsongen, och de tidigare somrarnas händelser får inte upprepas.

Att säkra människors trygghet, oavsett om de befinner sig på en festival eller är på väg hem från jobbet, är en grundläggande statlig uppgift. Regeringen har således ett ansvar för att de myndigheter som upprätthåller lag och ordning har adekvata resurser för att lösa sina uppgifter. Rättsstaten bör därför prioriteras om indikationer finns på att tryggheten inte kan garanteras. 

Representanter för regeringen har även ett ansvar för att ta medborgarnas befogade oro på allvar. Att tidigare statsråd i regeringen har tonat ned problemen med sexualbrott på festivaler väcker således frågor om huruvida regeringen tar problemen på tillräckligt stort allvar. Att lättvindigt avfärda ett allvarligt samhällsproblem riskerar att underminera tilliten till regeringsmakten och får enskilda utsatta individer att känna sig hjälplösa.

Enligt Brå har kvinnors självrapporterade utsatthet för sexualbrott tredubblats sedan år 2012. Det är bevisligen en allvarlig utveckling som måste mötas med konkreta politiska åtgärder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att stävja problemen med sexualbrott på festivaler och i andra liknande sammanhang? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-22 Överlämnad: 2018-05-22 Anmäld: 2018-05-23 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga