Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan

Skriftlig fråga 2017/18:1605 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I oktober 2017 uttalade experter inom FN att det i Azerbajdzjan finns fler än 80 HBTQ-personer som fängslats och utsatts för fysisk och psykisk misshandel. Det finns inget som tyder på att de fängslade HBTQ-personerna har frigivits.

OSCE PA har uppmanat samtliga OSSE:S medlemsländer att uttala sitt stöd för HBTQ-personer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern om Sveriges regering är beredd att uttala sig emot Azerbajdzjans övergrepp gentemot HBTQ-personer och verka för att de frisläpps?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-08 Överlämnad: 2018-08-08 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-22 Sista svarsdatum: 2018-08-22
Svar på skriftlig fråga