Skärpta straff för våldtäkt

Skriftlig fråga 2018/19:427 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Flera åtgärder krävs för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp. Moderaterna har lagt fram flera förslag på skärpt lagstiftning, bland annat avseende straffen för våldtäkt. För snart ett år sedan riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att minimistraffet för våldtäkt av normalgraden bör skärpas från två till tre års fängelse. Det stora antalet våldtäktsmål i domstol avser våldtäkt av normalgraden. Regeringen har ännu inte återkommit till riksdagen i frågan, och någon proposition har inte aviserats av regeringen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur långt har arbetet med att utreda skärpta straff för våldtäkt av normalgraden kommit, och när väntas en proposition kunna läggas fram i riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Överlämnad: 2019-03-20 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga