Skydd av Järvakilen i Upplands Väsby

Skriftlig fråga 2009/10:1018 av Valtersson, Mikaela (mp)

Valtersson, Mikaela (mp)

den 9 september

Fråga

2009/10:1018 Skydd av Järvakilen i Upplands Väsby

av Mikaela Valtersson (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Enligt uppgift i pressen – Svenska Dagbladet den 8 september – är miljöministern beredd att ta strid för naturvärdena i Stockholms gröna kilar för framtida generationer. Alla berörda kommuner kommer att få i uppdrag att redovisa sina kommande expansionsplaner och om de påverkar kilarna.

– Hela mitt syfte med detta är att se till att man inte exploaterar bort de gröna kilarna. Jag som miljöminister tänker inte sitta med armarna i kors om jag ser att planerna hotar dem, säger Andreas Carlgren i artikeln.

Det kanske mest akuta hotet i dag mot en grön kil i Stockholmsområdet är Upplands Väsby kommuns planer på den så kallade Väsby sjöstad som skulle ligga mitt i Järvakilen i Upplands Väsby. Enligt en fördjupad översiktsplan i kommunen skulle sjöstaden omfatta upp till 2 100 lägenheter i en del av Järvakilen som har mycket höga naturvärden och stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. En del av den planerade bebyggelsen skulle ligga i ett naturreservat och en annan del i vad som i den nya regionplanen betecknas som en grön värdekärna.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till miljöministern:

Kommer miljöministern att agera med anledning av planerna på den så kallade Väsby sjöstad i Upplands Väsby och dess påverkan på Järvakilen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarad: 2010-09-23 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-23)