Sparandet i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:25 av Helena Bouveng (M)

Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har aviserat höjd beskattning av det så kallade investeringssparkontot. Skattehöjningen beräknas dra in omkring 800 miljoner kronor till statskassan.

Höjningen genomförs i ett sammanhang där svenska hushåll i många fall är högt skuldsatta. Den totala beskattningen av hushållen är inte sällan också hög. Hushållens sparande skulle snarare behöva öka, så att marginalerna hos hushållen ökar. Många av de omkring 1,8 miljoner personer som har ett investeringssparkonto använder detta för pensionssparande.

Det pågår ett arbete, hos framför allt Finansinspektionen, med att ta fram verktyg för att öka stabiliteten i det finansiella systemet och för att dämpa skuldsättningen hos hushållen. I detta läge väljer regeringen att höja skatten på det som Sverige skulle behöva mer av – sparande.

Regeringen har höjt skatten på bland annat arbete, och nu går man vidare och höjer skatten på sparande. Det är en oroande utveckling att regeringen återkommande höjer skatten på sådant som ligger till grund för vår framtida välfärd. Agerandet sänder knappast några positiva signaler till dem som tar ansvar för sitt eget sparande.

Med detta som bakgrund vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att uppmuntra till ett ökat sparande hos de svenska hushållen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-20 Överlämnad: 2017-09-21 Anmäld: 2017-09-22 Svarsdatum: 2017-10-04 Sista svarsdatum: 2017-10-04
Svar på skriftlig fråga