Strandskydd

Skriftlig fråga 2018/19:282 av Kjell Jansson (M)

Kjell Jansson (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Sverige lider i dag av stora bostadsproblem till följd av en illa fungerande bostadsmarknad och krångliga regelverk. Det tar i genomsnitt fem år från ansökan om bygglov till ett färdigt projekt, och enorma summor kapital krävs för att byggaren ska klara av de långa handläggningsprocesserna och överklaganden som kommer som följd. Det är inte rimligt.

Problemen på bostadsmarknaden drabbar inte bara dem som söker sig ett hem utan skadar allvarligt Sveriges tillväxt och konkurrensförmåga, då vi i dag har svårt att attrahera den kompetens vi behöver. Finns det ingenstans att bo är det svårt för utländska talanger att söka sig till Sverige.

Samtidigt är Sverige ett stort land med stora ytor och framför allt många vattennära lägen. Trots Sveriges storlek är det förståeligt att människor inte vill bosätta sig precis överallt, utan det kommer att finnas platser som är mer attraktiva än andra. Stockholm är ett tydligt exempel. Även om byggandet i Stockholm har ökat återstår fortfarande flera problem.

I Stefan Löfvens regeringsförklaring meddelade statsministern däremot följande:

Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i oexploaterade landsbygdsområden. Samtidigt värnas strandskyddet och allemansrätten i exploaterade områden.

I ett område som Stockholm, eller andra städer och kommuner med mycket vatten i sin närhet och ett flertal attraktiva områden samt ett stort tryck på bostäder, krävs det att vi bygger mer. Inte försvårar byggandet ytterligare. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta inom sitt ansvarsområde för att inte byggandet försvåras ytterligare i Stockholms län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-19 Överlämnad: 2019-02-21 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga