Styrelsearvoden och dess beskattning

Skriftlig fråga 2016/17:1793 av Jörgen Warborn (M)

Jörgen Warborn (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 20 juni fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst. Endast i speciella undantagsfall ska beskattningen ske som inkomst av näringsverksamhet. Detta betyder att förutsättningarna för personer att utföra professionellt styrelsearbetehar förändrats till det sämre. Antingen blir det dyrare för bolagen att behålla uppskattade styrelseledamöter som bidrar till sysselsättning och välfärd. Eller så ökar trösklarna att hitta personer som är villiga att arbeta professionellt och produktivt. De negativa konsekvenserna för näringslivet är uppenbara.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

Avser finansministern och regeringen att vidta åtgärder för att förändra beskattningen av styrelsearvoden och hur skulle dessa åtgärder se ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-10 Överlämnad: 2017-08-11 Besvarad: 2017-08-25 Sista svarsdatum: 2017-08-25 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga