Svenska kollektivavtal

Skriftlig fråga 2007/08:1385 av Andersson, Phia (s)

Andersson, Phia (s)

den 19 juni

Fråga

2007/08:1385 Svenska kollektivavtal

av Phia Andersson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Domen i EU-domstolen i slutet av år 2007 kan tolkas som att det finns en inskränkning i den svenska rätten att teckna kollektivavtal och likaså att strejka, det vill säga konflikträtten.

Denna tolkning är naturligtvis mycket oroande och det kan inte vara rimligt att utländska arbetstagare som arbetar i vårt land inte ska ha rätt till samma arbetsvillkor som svenska arbetstagare har. De grundläggande fackliga rättigheterna i Sverige innefattar rätt att teckna kollektivavtal och det bör gälla också för utländska företag som har arbetskraft i vårt land.

Det är inte rätt att marknaden och den fria rörligheten ska väga tyngre än vad våra fackliga rättigheter med kollektivavtal gör. Därför behöver vi agera nu och påtala vår åsikt att svenska kollektivavtal ska gälla för alla arbetstagare i vårt land. Det är viktigt för att vi ska kunna förhindra lönedumpning på vår svenska arbetsmarknad.

Jag vill fråga vilka åtgärder arbetsmarknadsministern ämnar vidta i EU för att säkerställa att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-19 Anmäld: 2008-06-23 Besvarad: 2008-07-02 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-02)