Tidpunkten för beslut om nationell plan för 2018-2029

Skriftlig fråga 2017/18:1305 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Under början av 2018 aviserade regeringen att ett beslut om en nationell infrastrukturplan för 2018–2029 skulle fattas under april. I propositionsförteckningen för 2018 uppgavs att beslutet skulle fattas senast den 9 maj. Trots detta har inget beslut ännu fattats, och det finns nu en reell farhåga om att den nationella planen inte kommer att kunna behandlas av riksdagen under innevarande riksmöte.

Omfattande infrastrukturinvesteringar till ett värde av omkring 700 miljarder kronor, som skulle ha en betydande inverkan på utvecklingen av vårt land, kräver en seriös behandling av Sveriges riksdag. Varje dag som går utan att beslut i frågan fattas hålls viktiga projekt runtom i landet tillbaka, och berörda myndigheters och kommuners planeringsförutsättningar försämras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

När avser regeringen att fatta beslut om en nationell infrastrukturplan för 2018–2029?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-16 Överlämnad: 2018-05-16 Anmäld: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga