Utvisningar av dömda brottslingar

Skriftlig fråga 2016/17:628

Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Av de brottslingar som döms till utvisning efter avtjänat straff är det få som faktiskt lämnar landet. Tre av fyra som döms till utvisning släpps på fri fot efter avtjänat straff. Enligt SVT finns i dag 190 utvisningsdömda personer i Sverige varav 51 har försvunnit, vilket innebär att polisen inte vet var de befinner sig. På grund av olika orsaker kan personer som dömts till utvisning från Sverige uppehålla sig i landet under lång tid efter avtjänat straff. Om den dömdes hemland bedöms som osäkert på grund av exempelvis krig kan utvisningar inte verkställas, vilket enligt svensk lag innebär att personen inte kan hållas i förvar eftersom det förutsätter att en avvisning kan verkställas.

Men det är heller inte säkert att en utvisningsdömd hålls i förvar även om han eller hon kommer från ett säkert land och det går att verkställa utvisningen. Det krävs särskilda skäl för att hålla en person i förvar, det måste föreligga en bedömd risk för exempelvis fortsatt brottslighet eller en risk att personen håller sig undan för att slippa utvisning. Sammantaget skapar det här stora möjligheter för den som vill försvåra en utvisning att stanna i landet utan att svenska myndigheter kan agera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att dömda brottslingar som ska utvisas lämnar landet efter avtjänat straff?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-11 Överlämnad: 2017-01-12 Anmäld: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-18 Sista svarsdatum: 2017-01-18
Svar på skriftlig fråga