Välfärdsfinansierade terrorresor

Skriftlig fråga 2016/17:1066 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

En färsk rapport från Försvarshögskolan, som presenteras av Finansinspektionen, visar att gemensamma skattemedel från myndigheten Försäkringskassan, avsedda för bland annat assistansersättning, har använts för att bekosta terrorkrigsresor. Regeringen och ansvarig minister Annika Strandhäll anser dock att Försäkringskassans kontroll över att statliga bidrag inte ska kunna finansiera terrorresor är tillräcklig. Försäkringskassan upplever att man har god kontroll, säger ministern, efter sitt möte med myndigheten. Ministern slår fast att inga nya åtgärder är nödvändiga.

Ansvarigt statsråd för utbetalningar av assistansersättning Åsa Regnér har enligt riksdagens protokoll den 28 oktober 2016 i en debatt om personlig assistans uttalat följande angående utbetalningar av assistansersättning:

Regeringen styr riket och har myndigheterna till sin hjälp att göra det. Det gäller att ta ansvar här, och det har vi gjort. Jag vill att intentionerna i lagstiftningen ska kunna upprätthållas, men det går inte om vi är passiva och inte vågar ta i de svåra sakerna. Jag vidhåller att det är ett problem att kanske 10 procent av 30 miljarder kronor används till reklam och sponsring.

Det är oroande att när en rapport från Försvarshögskolan beskriver att delar av skattebetalarnas resurser, avsedda att hjälpa funktionshindrade, använts till terrorkrigsresor så verkar inte regeringen via ministern Annika Strandhäll ta frågan på tillräckligt stort allvar. Gäller detta regeringen som helhet? Anser statsrådet Regnér, som är ansvarig för utbetalningar av assistansersättning, att alla utbetalningar kring assistansen sker korrekt? Det kan finnas ett mörkertal, och denna verksamhet kan förekomma. Att hänvisa till en statlig utredning som presenteras om 1,5 år duger inte. Hittills är det bara regeringen som har ifrågasatt Försvarshögskolans rapport.

Assistansersättning ska användas till att stödja funktionshindrade. Allt annat är oacceptabelt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilken analys gör statsrådet och regeringen av att assistansersättning förefaller ha finansierat terrorresor, samt att det har förekommit fusk, missbruk och så vidare, och vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta nu för att detta inte ska kunna fortsätta hända, här och nu?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-16 Överlämnad: 2017-03-17 Anmäld: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-29 Sista svarsdatum: 2017-03-29
Svar på skriftlig fråga