Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti

Skrivelse 2017/18:97

Regeringens skrivelse 2017/18:97

Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, Skr.
skriva, räkna – en åtgärdsgaranti 2017/18:97

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 februari 2018

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

1

Skr. 2017/18:97

Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Den 21 september 2017 överlämnade regeringen propositionen 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti till riksdagen. Propositionen är remitterad till utbildningsutskottet.

Ärendet till riksdagen

Regeringen återkallar propositionen 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti.

2

Skr. 2017/18:97

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 februari 2018

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin,

Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Regnér,

Andersson, Hellmark Knutsson, Bolund, Bah Kuhnke, Shekarabi,

Fridolin, Eriksson, Linde, Skog, Eneroth

Föredragande: statsrådet Fridolin

Regeringen beslutar skrivelse Återkallelse av proposition 2017/18:18

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

3

Skrivelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-13 Motionstid slutar: 2018-02-21