Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred

Skrivelse 2000/01:52

Regeringens skrivelse 2000/01:52

Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället

Skr.

i fred

2000/01:52

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 december 2000

Göran Persson

Björn von Sydow

(Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnas den årliga redovisningen om beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

Underlaget för redovisningen är främst de pågående departementala sektorsgenomgångar om svåra påfrestningar på samhället i fred som regeringen beslutade om den 4 mars 1999. Enligt beslutet skall inom Regeringskansliet departementsvis utföras en genomgång av behov av åtgärder och författningsreglering m.m. inom de områden som kan bli berörda vid svåra påfrestningar på samhället
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2000-12-15 Hänvisning: 2000-12-15 Bordläggning: 2000-12-15 Motionstid slutar: 2000-12-19