En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället

Skrivelse 2017/18:246

Regeringens skrivelse 2017/18:246

En politik för engagemang – långsiktighet och

Skr.

oberoende för civilsamhället

2017/18:246

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 maj 2018

Stefan Löfven

Alice Bah Kuhnke

(Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Det civila samhället är av central betydelse för demokratin och har flera viktiga funktioner. Det verkar som demokratiskola, röstbärare och opinionsbildare, samt skapar samhällsnyttig verksamhet inom olika sektorer och bidrar till gemenskap och tillit mellan människor.

Samtidigt som utrymmet för det civila samhället är stort finns tecken på att det i vissa avseenden krymper. Regeringen anser därför att det behövs en civilsamhällespolitik som prioriterar det civila
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-05-08 Bordlagd: 2018-05-14 Hänvisad: 2018-05-15 Motionstid slutar: 2018-10-01