Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning

Skrivelse 2017/18:47

Regeringens skrivelse 2017/18:47

Hur Sverige blir bäst i världen på att använda

Skr.

digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om

2017/18:47

politikens inriktning

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 november 2017

Stefan Löfven

Peter Eriksson

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringen har tagit fram en digitaliseringsstrategi och en bredbandsstrategi, som beslutades av regeringen den 18 maj 2017 respektive den 20 december 2016. I strategierna anges inriktningen för digitaliseringsrespektive bredbandspolitiken och det har formulerats mål för hur politiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategierna ska bidra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-11-21 Bordlagd: 2017-11-21 Hänvisad: 2017-11-22 Motionstid slutar: 2017-12-06