ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin

Skrivelse 2016/17:71

Händelser

Inlämnad: 2016-12-20 Bordlagd: 2016-12-20 Hänvisad: 2017-01-10 Motionstid slutar: 2017-01-13

Avsändare

Hela dokumentet

ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin (pdf, 445 kB)
Regeringens skrivelse 2016/17:71
ILO:s rekommendation om övergången från den Skr.

informella till den formella ekonomin

2016/17:71
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Ylva Johansson
(Arbetsmarknadsdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation (nr 204) om övergången från den informella till den formella ekonomin, i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.
Innehållsförteckning

1 Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2 ILO och Sveriges förhållande till ILO ..............................................

3

3 Rekommendation om övergången
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida