Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017

Skrivelse 2017/18:103

Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017

Regeringens skrivelse 2017/18:103

Kommittéberättelse – kommittéernas

Skr.

verksamhet under 2017

2017/18:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2017/18:103

Innehållsförteckning

Inledning

................................................................................................

11

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ

som redovisas i kommittéberättelsen under år 2017 ......................

15

1

Statsrådsberedningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-03-20 Bordlagd: 2018-03-20 Hänvisad: 2018-03-21 Motionstid slutar: 2018-04-04