Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Skrivelse 2016/17:60

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Bordlagd: 2016-12-15 Hänvisad: 2016-12-16 Motionstid slutar: 2017-01-13

Hela dokumentet

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (pdf, 627 kB)
Regeringens skrivelse 2016/17:60
Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete Skr.

och humanitärt bistånd

2016/17:60
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Isabella Lövin
(Utrikesdepartementet )
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Denna skrivelse redogör för regeringens inriktning för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. En ny utvecklingsdagordning skapades 2015 i och med antagandet av Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda om utvecklingsfinansiering och klimatavtalet från Paris. För första gången knyts det internationella arbetet med fattigdomsminskning tydligt till samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig. Sammantaget ger det en unik möjlighet att jobba
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida