Redovisning av skatteutgifter 2017

Skrivelse 2016/17:98

Händelser

Inlämnad: 2017-04-18 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19 Motionstid slutar: 2017-05-03

Avsändare

Hela dokumentet

Redovisning av skatteutgifter 2017 (pdf, 384 kB)
Regeringens skrivelse 2016/17:98
Redovisning av skatteutgifter 2017

Regeringens skrivelse 2016/17:98
Redovisning av skatteutgifter 2017
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 6 april 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2017. I del två diskuteras skatteutgifter och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida