Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

Skrivelse 2016/17:176

Sammanfattning

62

5

Kommer alla till arbete och lön över försörjningskravet?

64

5.1

Kapitlets syfte och innehåll

64

5.2

En väg till arbete?

64

5.3

Uppfylls försörjningskriteriet?

70

5.4

Sammanfattning

78

6

Goda förutsättningar för rekrytering?

80

6.1

Kapitlets syfte och innehåll

80

6.2

Handläggningstidernas utveckling

81

6.3

Certifieringssystemet

85

6.4

Begriplig och förutsebar tillståndsprövning?

89

6.5

Hitta arbetskraft i tredje land

90

6.6

Sammanfattning

91

7

Välfungerande kontroll på rimlig tid?

93

7.1

Kapitlets syfte och innehåll

93

7.2

Migrationsverkets kontroller – förutsättningar och verktyg

93

7.3

Kontrollsystemet som helhet

105

R
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Bordlagd: 2017-04-06 Hänvisad: 2017-04-07 Motionstid slutar: 2017-04-21