Riksrevisionens rapport om asylboenden - Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande

Skrivelse 2016/17:63

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Bordlagd: 2016-12-14 Hänvisad: 2016-12-15 Motionstid slutar: 2017-01-13

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om asylboenden - Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande (pdf, 1 MB)
Regeringens skrivelse 2016/17:63

Riksrevisionens rapport om asylboenden –

Skr.

Migrationsverkets arbete med att ordna boenden

2016/17:63

till asylsökande

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 8 december 2016
Stefan Löfven
Peter Hultqvist
(Justitiedepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden åt asylsökande (RiR 2016:10).
Regeringen delar Riksrevisionens övergripande bedömning att det i Migrationsverkets arbete med boenden har funnits brister, bl.a. i kontroll och uppföljning av boenden. Under hösten 2015 försattes Migrationsverket i en mycket svår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida