Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

Skrivelse 2018/19:8

Regeringens skrivelse 2018/19:8

Riksrevisionens rapport om att nekas

Skr.

sjukersättning och aktivitetsersättning

2018/19:8

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2018

Margot Wallström

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Nekad sjuk- och aktivitetsersättning

–effekter på inkomst och hälsa (RiR 2018:9). Riksrevisionen har i granskningen analyserat vilka effekter ett nekande av sjukersättning eller aktivitetsersättning har för individens inkomster, hälsa och användning av sjukförsäkringen.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser. Det är viktigt att en prövning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-10-24 Bordlagd: 2018-10-24 Hänvisad: 2018-11-06 Motionstid slutar: 2018-11-08